Vinou inflace ztrácí peníze na hodnotě, za 30 let jich může zbýt klidně polovina.
​​​​​​​Dejte si každý měsíc část stranou a můžete je zhodnocovat investováním.


Chcete spojit investování s řešením aktuálních výzev? ​​​​​​​Podívejte se na možnosti tematického investování

 • AKCE PRO STÁVAJÍCÍ KLIENTY EQUA BANK Investujte s námi a neplaťte vstupní poplatek
 • Možnost vyššího zhodnocení s přihlédnutím k investičním rizikům
 • Děkujeme za důvěru. Abyste mohli své investiční cíle realizovat, musíte být klientem Equa bank.​​​​​

  ​​​​​​​

  Ještě nemáte investiční smlouvu a chcete začít investovat?

  V Equa bank vám již investice nenabídneme, ale můžete navštívit jakoukoliv pobočku Raiffeisenbank a tam si investiční smlouvu sjednat. 

  Nabídku investičních produktů od Raiffeisenbank naleznete zde. ​​​​​


2 500 Kč

je průměrná měsíční investice

100 000 Kč

je nejčastější jednorázová investice

185 000 Kč

je průměrný majetek v investicích

Jak to funguje?

 • 1. Cíl

  Vyberte cíl, výši investice a dobu, po kterou budete investovat.

 • 2. Přístup

  Zvolte míru rizika, která vám nejvíce vyhovuje.

 • 3. Investování

  Začněte pravidelně investovat (občasné výpadky nevadí).

 • 4. Dosažení cíle

  Užíváte si dobrý pocit, protože vaše peníze pracují na splnění vašeho cíle.

Proč investovat s námi?

 • Máme licenci obchodníka s cennými papíry
 • Podléháme dohledu ČNB
 • Naši bankéři mají odbornou zkoušku
 • Důvěřuje nám již 500 000 aktivních klientů

Časté dotazy

 • Proč investovat do podílových fondů?

  Podílové fondy představují ideální způsob investování pro širokou veřejnost. Jsou dostupné, likvidní, spravované profesionálními správci a portfolio fondů je již rozložené mezi akcie a dluhopisy různých společností nebo státních orgánů.
 • Jaká je šance že přijdu o peníze?

  Výnosy z investic nejsou garantované a není zaručena návratnost původní investované částky. Ceny fondů odrážejí hodnotu investičních nástrojů, do kterých fondy investují, a ty mohou v čase kolísat. Pro minimalizaci rizik spojených s hodnotou investice je vhodné investovat pravidelně, ideálně na delší dobu (například 5 let) a do portfolia složeného z akciových a dluhopisových fondů.
 • Jak je to se zdaněním fyzických osob při investování?

  Pokud svoji investici ve fondu prodáte po 3 letech a více, je příjem z jejího prodeje od zdanění osvobozen. Pokud v jednom kalendářním roce nebude Váš hrubý příjem z prodeje investic (cenných papírů) vyšší než 100 tisíc korun, bude tento příjem od zdanění osvobozen bez ohledu na dobu vlastnictví prodávané investice. Pokud však v jednom kalendářním roce přesáhne Váš hrubý příjem z prodeje investic (cenných papírů) částku 100 tisíc korun a současně mezi nákupem a prodejem prodávané investice neuplynuly alespoň tři roky, musí se příjem z jejího prodeje zahrnout do daňového přiznání (jde o tzv. ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů). Proti zdanitelnému příjmu je pak možné uplatnit výdaje vynaložené na jeho dosažení, tj. zejména nákupní cenu prodávaných fondů a případné další náklady (např. poplatky) spojené s jejich nákupem či prodejem.

  ​​​​​​​Pokud by výše osvobozeného příjmu z prodeje investice ve fondech přesáhla částku 5 milionů korun, je třeba tuto skutečnost oznámit Vašemu finančnímu úřadu ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

  Mějte prosím na paměti, že daňový režim závisí na individuálních poměrech každého zákazníka a v budoucnosti se může změnit.

 • Jak rychle si můžu peníze vybrat?

  Investování s Equa bank je flexibilní. Z podílových fondů lze kdykoli vystoupit a získat peníze zpět přibližně do 5 pracovních dnů.
 • Jak jsou peníze v investici chráněny?

  Garanční fond OCP zajišťuje výplatu náhrad zákazníkům obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou schopni plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům. Ochrana tedy neznamená garanci výnosu nebo uchování hodnoty investice. Garanční fond není státním fondem, zdrojem jeho majetku jsou příspěvky od obchodníků s cennými papíry. Garanční fond poskytuje náhradu za 90 % nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající protihodnotě 20 000 EUR. Vaše investice tak není závislá na tom, jak se Equa bank, vystupující jako obchodní značka Raiffeisenbank a.s., bude dařit!
 • Jak zvolit investiční přístup?

  Zjednodušeně se dá říci, že pro investiční cíle s kratší dobou investování (například od 3 let) je vhodnější „bezpečnější“ investiční přístup (např. opatrný nebo mírný). Naopak u dlouhodobějších investičních cílů je vhodnější volit investiční přístup s vyšším podílem akciových fondů a potenciálně i vyšším očekávaným výnosem (investiční přístup růstový nebo odvážný).
 • Jaké jsou minimální částky pro investici?

  Investici je možné nakoupit již od 100 Kč. 

  Některé fondy mají minimální částku investice rozdílnou. Informaci o minimální částce investice naleznete ve svém internetovém bankovnictví.

 • Co je to diverzifikace?

  Diverzifikace znamená, že investice je rozdělená do více finančních aktiv. Cílem diverzifikace je omezit specifická rizika související s investováním do jednotlivých investičních titulů.
 • Co je drobné investování?

  Drobné investování umožňuje investovat malé částky v závislosti na platbě platební kartou. Drobné investování je vhodné pro klienty, kteří se s investicemi chtějí seznámit. Při každé zaúčtované platbě kartou se vám načte zvolená částka investice (tj. 10, 20 nebo 50 Kč), a jakmile dosáhne načtená částka minimální hodnoty 100 Kč, dojde k nákupu podílového fondu. Nákupy fondu jsou prováděny každý pracovní den od 1. do 28. dne v měsíci.
 • Jaké investiční služby Equa bank nabízí klientům?

  Equa bank, vystupující jako obchodní značka Raiffeisenbank a.s., zprostředkovává nákupy a prodeje investičních fondů dle aktuální nabídky tím, že přijímá od klientů pokyny k obchodům s těmito fondy. Přijaté pokyny banka zpracuje a odesílá investiční společnosti. Tyto služby jsou definovány jako služby přijímání, předávání a provádění pokynů.

  Equa bank rovněž poskytuje investiční služby spojené s evidencí nakoupených fondů na majetkovém účtu klienta a vypořádáním vybraných korporátních akcí.

  Equa bank aktuálně neposkytuje službu investičního poradenství ani službu správy majetku spočívající v obhospodařování majetku klientů.

Zavolejte nám

Chcete si nezávazně promluvit o možnostech investování?
​​​​​​​Získat odpovědi na své dotazy?

Jsme tu pro vás 
​​​​​​​každý všední den
od 8 do 18 hodin:

 222 010 100
zpět
zpět

Jak jsme hodnoty spočítali?

Pro účely výpočtu byla použita skutečná data fondů v nabídce banky s alespoň 5letou historickou výnosností. Z těchto dat byl následně spočítán průměrný výnos akciových a dluhopisových fondů. Výpočty byly provedeny za období od 31.1.2016 do 1.2.2021. Do výpočtu je zahrnut vliv vstupního poplatku ve výši 1,9 % a vliv průběžných nákladů, které si účtují příslušné fondy. Výpočet zahrnuje výnosnosti následujících fondů v CZK:

Akciové fondy: Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK H, Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A CZK H, Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund A-ACC-CZK H, Fidelity Funds - Global Dividend Fund A CZK H, NN (L) Climate & Environment - X Cap (hedged i), NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap CZK (hedged i), NN (L) European Equity - X Cap CZK (hedged i), NN (L) Global Equity Impact Opportunities - X Cap CZK (hedged i), NN (L) Global High Dividend - X Cap CZK (hedged i), NN (L) International Central European Equity P Cap CZK, NN (L) Japan Equity - X Cap CZK (hedged i), NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap CZK (hedged i), BNP Paribas Euro Equity H CZK, BNP Paribas US Growth H CZK, BNP Paribas Global Low Vol Equity CZK.

Dluhopisové fondy: Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK H, Fidelity Funds - Global High Yield Fund A CZK H, NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap CZK (hedged i), NN (L) International Czech Bond - P Cap CZK, BNP Paribas Euro Corporate Bond H CZK, BNP Paribas Global High Yield Bond H CZK, BNP Paribas Global Convertible H CZK.

Zdroje dat pro výpočty očekávaných výnosů jsou dostupné na stránkách investičních společností.

Mějte na paměti, že výnos pro investora je ovlivněn i konkrétní výší poplatků.  Aktuálně Equa bank a.s. u nabízených fondů uplatňuje maximálně vstupní poplatky, jejichž konkrétní výše je uvedena v Sazebníku. Ostatní poplatky (průběžné náklady) jsou uvedeny ve statutech fondů a jsou již zahrnuty v tržních cenách nabízených fondů.

Význam scénářů lze popsat následujícím způsobem: Šance na dosažení částky větší, než je hodnota optimistického scénáře, je 30 %, očekávaného scénáře pak 60 % a pesimistického scénáře 95 %.  

Předkládané informace vyjadřují charakter a rizika standardních fondů kolektivního investování.

zpět

Jak jsme hodnoty spočítali?

Výnos investice je počítán na historických datech hodnoty portfolia složeného z burzovně obchodovaných fondů se 60 % podílem akcií a 40 % podílem dluhopisů a se započtením 2 % vstupního poplatku.

Zdrojem dat pro výpočet historické hodnoty portfolia jsou hodnoty burzovně obchodovaných fondů za období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2017 poskytované na webové stránce portfoliosivualiser.com. Jednotlivé třídy aktiv zastupují následující burzovně obchodované fondy: akcie USA zastupuje Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), akcie rozvinutých zemí bez USA zastupuje Vanguard Developed Markets Index Fund (VTMGX), globální dluhopisy zastupuje PIMCO Global Bond Fund (PIGLX), krátkodobé dluhopisy zastupuje Vanguard Short-Term Investment Grade Fund (VFSTX), peněžní trhy zastupuje US T-Bill.

Do výpočtu je zahrnut vliv vstupního poplatku ve výši 2 % z částky investice a vliv poplatků za správu účtovaných správcem příslušných burzovně obchodovaných fondů. Jiné provize, odměny a další poplatky do výpočtu zahrnuty nejsou. 

​​​​​​​Výnos spořicího účtu je počítán s použitím nejvyšších dosažitelných sazeb u Equa bank se započtením 15 % srážkové daně. 

Výnos stavebního spoření je počítán jako hodnota naspořené částky při měsíční úložce 1 389 Kč na 6 let s úrokovou sazbou 2 %, 15 % srážkovou daní, státním příspěvkem a ročním poplatkem 300 Kč.
​​​​​​​
Je nutné upozornit, že výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Výnos pro investora se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Návratnost investované částky není zaručena. Konečná výše investice závisí na celkovém tržním vývoji.