Chcete spojit investování s řešením aktuálních výzev?
​​​​​​​Podívejte se na možnosti tematického investování

1 ze 7

Čechů investuje do podílových fondů

5 let

je průměrná plánovaná doba investice

1 900 Kč

je průměrná měsíční investice

více než 6 000

je počet klientů, kteří investují s Equa bank

Co je vaším cílem?

Jak to funguje?

 • 1. Cíl

  Vyberte cíl, výši investice a dobu, po kterou budete investovat.

 • 2. Přístup

  Zvolte míru rizika, která vám nejvíce vyhovuje.

 • 3. Investování

  Začněte pravidelně investovat (občasné výpadky nevadí).

 • 4. Dosažení cíle

  Užíváte si dobrý pocit, protože vaše peníze pracují na splnění vašeho cíle.

Proč investovat s námi?

 • Máme licenci obchodníka s cennými papíry
 • Podléháme dohledu ČNB
 • Naši bankéři mají odbornou zkoušku
 • Důvěřuje nám již 450 000 aktivních klientů

Časté dotazy

 • Jak to funguje?

  Přihlaste se do svého internetového bankovnictví, kde je pro vás připravena nabídka investičních cílů pro řešení různých životní situací. Investiční cíl můžete libovolně upravovat pomocí kalkulačky tak, aby výsledek odpovídal vašim přáním a požadavkům. Investiční kalkulačka vám ukáže důležité informace o možnostech, které vám investování s Equa bank může přinést.
  Nebo navštivte naši pobočku a nechte se obsloužit naším bankéřem.
 • Jaká je šance že přijdu o peníze?

  Výnosy z investic nejsou garantované a není zaručena návratnost původní investované částky. Ceny fondů odrážejí hodnotu investičních nástrojů, do kterých fondy investují, a ty mohou v čase kolísat. Pro minimalizaci rizik spojených s hodnotou investice je vhodné investovat pravidelně, ideálně na delší dobu (například 5 let) a do portfolia složeného z akciových a dluhopisových fondů.
 • Jaké jsou poplatky?

  • Nulové poplatky za zřízení a zrušení investičního účtu.
  • Nulové poplatky za vedení investičního účtu.
  • Nulové poplatky za správu a úschovu cenných papírů.
  • Drobné investování bez vstupního poplatku.
  • Pravidelné investice pro držitele zlaté karty bez vstupního poplatku.
  • V ostatní případech se platí vstupní poplatek podle částky investice od 1,5 % za obchod.
 • Proč investovat do podílových fondů?

  Podílové fondy představují ideální způsob investování pro širokou veřejnost. Jsou dostupné, likvidní, spravované profesionálními správci a portfolio fondů je již rozložené mezi akcie a dluhopisy různých společností nebo státních orgánů.
 • Jak je to se zdaněním fyzických osob při investování?

  Pokud svoji investici ve fondu prodáte po 3 letech a více, je příjem z jejího prodeje od zdanění osvobozen. Pokud v jednom kalendářním roce nebude Váš hrubý příjem z prodeje investic (cenných papírů) vyšší než 100 tisíc korun, bude tento příjem od zdanění osvobozen bez ohledu na dobu vlastnictví prodávané investice. Pokud však v jednom kalendářním roce přesáhne Váš hrubý příjem z prodeje investic (cenných papírů) částku 100 tisíc korun a současně mezi nákupem a prodejem prodávané investice neuplynuly alespoň tři roky, musí se příjem z jejího prodeje zahrnout do daňového přiznání (jde o tzv. ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů). Proti zdanitelnému příjmu je pak možné uplatnit výdaje vynaložené na jeho dosažení, tj. zejména nákupní cenu prodávaných fondů a případné další náklady (např. poplatky) spojené s jejich nákupem či prodejem.

  ​​​​​​​Pokud by výše osvobozeného příjmu z prodeje investice ve fondech přesáhla částku 5 milionů korun, je třeba tuto skutečnost oznámit Vašemu finančnímu úřadu ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

  Mějte prosím na paměti, že daňový režim závisí na individuálních poměrech každého zákazníka a v budoucnosti se může změnit.

 • Jak rychle si můžu peníze vybrat?

  Investování s Equa bank je flexibilní. Z podílových fondů lze kdykoli vystoupit a získat peníze zpět přibližně do 5 pracovních dnů.
 • Jak jsou peníze v investici chráněny?

  Equa bank má licenci obchodníka s cennými papíry a podle zákona přispíváme do Garančního fondu OCP. Ten zajišťuje výplatu náhrad zákazníkům obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou schopni plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům. Ochrana tedy neznamená garanci výnosu nebo uchování hodnoty investice. Garanční fond není státním fondem, zdrojem jeho majetku jsou příspěvky od obchodníků s cennými papíry. Garanční fond poskytuje náhradu za 90 % nevydaného zákaznického majetku, nejvýše však částku odpovídající protihodnotě 20 000 EUR. Vaše investice tak není závislá na tom, jak se Equa bank bude dařit!
 • Jak zvolit investiční přístup?

  Zjednodušeně se dá říci, že pro investiční cíle s kratší dobou investování (například od 3 let) je vhodnější „bezpečnější“ investiční přístup (např. opatrný nebo mírný). Naopak u dlouhodobějších investičních cílů je vhodnější volit investiční přístup s vyšším podílem akciových fondů a potenciálně i vyšším očekávaným výnosem (investiční přístup růstový nebo odvážný).
 • Jaké jsou minimální částky pro investici?

  Investici je možné nakoupit již od 100 Kč. 

  Některé fondy mají minimální částku investice rozdílnou. Informaci o minimální částce investice naleznete ve svém internetovém bankovnictví.

 • Co je to diverzifikace?

  Diverzifikace znamená, že investice je rozdělená do více finančních aktiv. Cílem diverzifikace je omezit specifická rizika související s investováním do jednotlivých investičních titulů.
 • Co je drobné investování?

  Drobné investování umožňuje investovat malé částky v závislosti na platbě platební kartou. Drobné investování je vhodné pro klienty, kteří se s investicemi chtějí seznámit. Při každé zaúčtované platbě kartou se vám načte zvolená částka investice (tj. 10, 20 nebo 50 Kč), a jakmile dosáhne načtená částka minimální hodnoty 100 Kč, dojde k nákupu podílového fondu. Nákupy fondu jsou prováděny každý pracovní den od 1. do 28. dne v měsíci.
 • Kdo může investovat s Equa bank?

  Aktuálně jsou investiční služby dostupné klientům z České a Slovenské republiky.
 • Jaké investiční služby Equa bank nabízí klientům?

  Equa bank zprostředkovává nákupy a prodeje investičních fondů dle aktuální nabídky tím, že přijímá od klientů pokyny k obchodům s těmito fondy. Přijaté pokyny banka zpracuje a odesílá investiční společnosti. Tyto služby jsou definovány jako služby přijímání, předávání a provádění pokynů.

  Equa bank rovněž poskytuje investiční služby spojené s evidencí nakoupených fondů na majetkovém účtu klienta a vypořádáním vybraných korporátních akcí.

  Equa bank aktuálně neposkytuje službu investičního poradenství ani službu správy majetku spočívající v obhospodařování majetku klientů.

Zavolejte nám

Chcete si nezávazně promluvit o možnostech investování?
​​​​​​​Získat odpovědi na své dotazy?

Jsme tu pro vás 
​​​​​​​každý všední den
od 8 do 18 hodin:

 222 010 100
zpět

Poradit se s bankéřem

Zavolá vám náš investiční bankéř a pobaví se s vámi o tom, co potřebujete. Zodpoví všechny vaše otázky a pomůže vám začít s investováním .

Údaje použijeme pouze k Vašemu oslovení.
Memorandum pro zpracování osobních údajů.