Kontakt pro média 
Tereza Kaiseršotová
Tisková mluvčí
tereza.kaisersotova@rb.cz


Etický kodex
PDF Raiffeisenbank International Group ke stažení ZDE

5. 1. 2021

Equa bank finančně podpořila neziskové organizace a darovala dětem počítače pro distanční výuku

Equa bank v závěru loňského roku finančně podpořila tři neziskové organizace, aby mohly zajistit svůj chod i letos. Pomohla organizacím Pferda, Borůvka Praha a Adventor. Banka se rozhodla pomoci i dětem, které nemají techniku pro distanční výuku, a darovala jim vyřazené počítače.

Equa bank v závěru roku 2020 podpořila tři neziskové organizace, s nimiž dlouhodobě spolupracuje, a věnovala jim finanční příspěvek na pokrytí jejich provozních nákladů. Každá z nich obdržela od Equa bank 65 tisíc korun.

Finanční příspěvek získala organizace Pferda z Rychnova nad Kněžnou, které poskytuje sociální služby dospělým s mentálním postižením a duševním onemocněním. Dále pak obecně prospěšná společnost Borůvka Praha, která pomáhá dětem i dospělým s tělesným postižením zapojit se do běžného života. A třetí neziskovou organizací, kterou Equa bank podpořila, je sdružení Adventor, které poskytuje poradenství a konzultace autistickým dospělým, rodičům autistických dětí, jejich pedagogům a terapeutům.

„V současné době se celý neziskový sektor potýká s výpadky příjmů způsobených pandemií. Jsme rádi, že jsme mohli přispět na udržení a pokračování činnosti organizací, s nimiž delší dobu spolupracujeme,“ řekla Kateřina Petko, ředitelka PR a interní komunikace Equa bank.

„Moc si vážíme příspěvku Equa bank naší organizaci Pferda. V současné době se potýkáme s omezeními, která vyplývají z protiepidemických vládních nařízení, a která omezují činnost našich středisek – například tréninkových kaváren Láry Fáry v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě, kde pracuje celkem 15 osob s mentálním postižením, nebo psychiatrickým onemocněním. Se sníženou poptávkou samozřejmě bojuje i naše Pekárna Na Plechu, která zaměstnává dalších 9 lidí s tímto postižením. Příspěvek od Equa bank tedy použijeme na kompenzaci výdajů těchto středisek, abychom udrželi všechna pracovní místa pro lidi s postižením,“ řekla Iva Laštovicová spoluzakladatelka organizace Pferda.

 

Počítače pro distanční výuku

Equa bank pokračovala i ve své pomoci skupinám osob postižených pandemickými omezeními. Po pomoci seniorům v prvním vlně pandemie, kdy spolupracovala s neziskovou organizací ADRA, se nyní zaměřila na pomoc dětem, které nemají techniku, aby mohly absolvovat distanční výuku.

Equa bank proto věnovala více než 80 vyřazených stolních počítačů městu Nové Město na Moravě. To je poskytne na distanční výuku žákům škol, které město zřizuje.

Dále Equa bank darovala téměř 40 vyřazených notebooků Nadačnímu fondu IT People. Ten je věnuje rodinám v hmotné nouzi pro zajištění distanční výuky jejich dětí.