Investiční novinky

11. 12. 2020

Investice do zdravotnictví – rozšiřujeme nabídku investičních fondů

Zvýšený zájem o oblast zdravotnictví spojený s aktuální pandemií covid-19 a hledáním efektivní vakcíny, ale i širšími trendy, které souvisí se stárnutím populace, růstem střední třídy a požadavkem na zlepšování zdravotních služeb, vede investory k hledání investičních možností právě v sektoru zdravotnictví.

Odpovědí na toto hledání může být korunová denominace fondu NN (L) Health Care. Tedy fondu, který vznikl v roce 1996 a který se zaměřuje na investice pokrývající celou oblast zdravotnictví. Fond investuje do společností z oblastí farmacie, zdravotnického vybavení, biotechnologií, ale i poskytování zdravotnických služeb. Aktuálně má fond pod správou zhruba 300 mil. USD.

Fond využívá strategie tzv. stock-pickingu, tedy vybírá konkrétní akciové tituly, které nakoupí do svého portfolia. Fond spadá do rizikové skupiny 6 (podle stupnice SRRI od 1 do 7, přičemž 7 značí investiční fondy s nejvyšší mírou rizika) a je tedy určen zejména dynamickým investorům s delším časovým horizontem a touhou po sektorové diverzifikace investičního portfolia.

V portfoliu fondu naleznou investoři takové firmy, jako jsou například Johnson&Johnson, Medtronic, AstraZeneca, Abbvie nebo Gilead Sciences. Mnohé z těchto firem jsou mediálně známé právě díky vývoji vakcíny proti covid-19.

Pro ilustraci přikládáme dlouhodobý vývoj dolarové třídy fondu.

 

Zdroj dat: https://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/prehled-fondu/nn-l-health-care-p-cap-usd/173, graf vytvořen ke dni 10. 12. 2020. Cena fondu nezahrnuje vstupní poplatky.

Zjistěte si více informací k fondu v produktovém letáku.

Nezapomeňte si také v internetovém bankovnictví ověřit, zdali fond odpovídá vašim investičním preferencím, případně jestli rozumíte souvisejícím rizikům. Pro vyhodnocení souladu investičních preferencí projděte aktualizovaným investičním dotazníkem.

Upozornění:

Mějte na paměti, že minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky.