Kontakt pro média 
Tereza Kaiseršotová
Tisková mluvčí
tereza.kaisersotova@rb.cz


Etický kodex
PDF Raiffeisenbank International Group ke stažení ZDE

2. 8. 2021

Obnova přírody a měst – cíl nového fondu v nabídce Equa bank

Do 31. prosince 2021 nabízí Equa bank investice bez vstupního poplatku.

Equa bank zařadila do své nabídky nový korunový fond s názvem BNP Paribas Ecosystem Restoration CZK. Klienti banky si tak mohou nyní pro své investice vybírat již ze čtyřiceti fondů. Equa bank pokračuje v rozšiřování nabídky fondů, které sledují aktuální trend udržitelného investování.

Nový korunový fond v nabídce Equa bank BNP Paribas Ecosystem Restoration CZK potěší investory, kteří se zajímají o stav životního prostředí a hledají možnosti dlouhodobého zhodnocení svých úspor. Fond investuje do společností, které nabízejí řešení přispívající k obnově:

  • Vodních ekosystémů se zaměřením na kontrolu znečištění vody, úpravu vody, efektivní zavlažovací systémy apod.
  • Pozemních ekosystémů se zaměřením na zemědělské technologie, udržitelné zemědělství, udržitelné lesnictví a plantáže, alternativy masa a mléčných výrobků.
  • Městských ekosystémů, zahrnující environmentální služby, zelené budovy, recyklaci, nakládání s odpady a alternativní dopravu.

„Udržitelné investování je jedním z hlavních investičních trendů. Proto chceme našim klientům umožnit participovat na růstu udržitelných firem a zařazujeme do naší nabídky další fond s tímto zaměřením. Fond BNP Paribas Ecosystem Restoration CZK nabízí zajímavé řešení pro investory, kteří hledají tematický fond zaměřený na obnovu světových ekosystémů a kteří mají dostatečně dlouhý investiční horizont,“ uvedl David Kögler, Head of Investment Products, Equa bank.

BNP Paribas Ecosystem Restoration CZ nabízí globální, tematickou, akciovou strategii zahrnující společnosti všech tržních kapitalizací. Podle správce fondu – společnosti BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) - je jeho cílem dosáhnout nadprůměrných tržních výnosů v porovnání s referenčním indexem - MSCI AC World – ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Fond nabízí přístup ke společnostem, které se zabývají obnovou a ochranou světových ekosystémů a přírodního kapitálu. Fond se řídí globální strategií udržitelnosti BNPP AM a podporuje šest ze sedmnácti cílů udržitelného rozvoje (SDGs) vyhlášených OSN.

Equa bank vychází vstříc zvýšenému zájmu o investování a až do 31. prosince 2021 umožňuje investovat bez vstupního poplatku do všech fondů, které nabízí.

Equa bank umožňuje pravidelné i jednorázové online investování podle investičních cílů. Klientům nabízí 40 korunových fondů pokrývajících globální i regionální akciové a dluhopisové trhy od renomovaných a důvěryhodných správcovských společností – BNP Paribas AM, Fidelity a NN IP.

 

Investice je výsledkem osobního rozhodnutí investora po předchozím zvážení vlastní finanční situace, vztahu k riziku a účelu investice. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost původní investované částky. Minulá ani očekávaná výkonnost investičních nástrojů nezaručuje skutečnou výkonnost budoucí.