Investiční novinky

6. 1. 2021

Vybírejte fondy odpovídající vašim investičním preferencím

Equa bank rozšířila možnosti investiční aplikace o vyhodnocování souladu mezi investičními preferencemi klienta a produktovými vlastnostmi nabízených investičních fondů. To by vám mělo umožnit snadněji se orientovat v nabídce investičních fondů a případně si vybírat pouze takové fondy, u kterých existuje soulad s vašimi preferencemi.

Předpokladem pro vyhodnocení souladu preferencí s vlastnostmi investičních fondů v nabídce banky je vyplnění aktualizovaného investičního dotazníku. Pokud projdete dotazníkem a investiční aplikace vyhodnotí vaše odpovědi na jednotlivé otázky, získáme informace k tomu, abychom provedli porovnání odpovědí s vlastnostmi investičního fondu. Výsledek tohoto vyhodnocení je následně zobrazen nově u každého investičního fondu v části výběru produktů prostřednictvím obrázku kolečka. Pokud je kolečko zelené, znamená to, že nastal soulad vašich investičních preferencí s vlastnostmi investičního fondu. To také znamená, že byste neměli být překvapeni tím, jak se daný investiční fond chová, jakého zhodnocení dosahuje a s jak velkým kolísáním ceny fondu je tohoto zhodnocení dosaženo.

Pokud je ale kolečko zelené jen napůl, existují určité vlastnosti investičního fondu, které neodpovídají vašim investičním preferencím. V takovém případě je možné na kolečko najet kurzorem myši a podívat se, v jakých parametrech nesoulad vznikl. Měli byste si být vědomi, že některé vaše preference daný investiční fond nenaplňuje a měli byste si tak sami pro sebe zhodnotit, zdali do daného investičního fondu investovat – a akceptovat tak rizika s tím spojená.

Příkladem takového nesouladu může být situace, kdy uvažujete o investici na dobu kratší než 3 roky, ale doporučený investiční horizont daného fondu je 5 let. V takovém případě zobrazí investiční aplikace nesoulad právě u časového horizontu. A je na vás, abyste se rozhodli, zda i přes tento nesoulad budete do daného investičního fondu investovat.

Abyste si usnadnili výběr, je také možné zaškrtnout políčko, kterým si zobrazíte pouze ty investiční fondy v nabídce, které splňují vaše preference.

Příklad zobrazující vyhodnocení souladu vlastností produktu s investičními preferencemi klienta

A konečně, pokud je kolečko šedé, znamená to, že jste ještě neodpověděli na otázky v aktualizovaném investičním dotazníku a investiční aplikace tak nebyla schopna vyhodnotit soulad.

Pamatujte na to, že vyhodnocení souladu vlastností investičních fondů s investičními preferencemi klienta nepředstavuje ze strany Equa bank poskytování investiční rady ohledně nakládání s investičními fondy. Equa bank nadále nehodnotí, nakolik je nákup, prodej nebo držení příslušných investičních fondů v souladu s vaším investičním profilem. Equa bank nadále poskytuje investiční službu spojenou se zprostředkováním obchodů s investičními fondy na základě pokynů přijatých od klientů.

 

Upozornění:

Mějte na paměti, že minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky.