Investiční novinky

12. 10. 2020

Výnosnosti fondů v čase

Podzimní období předznamenává blížící se konec roku. Roku, který bude patřit mezi velmi unikátní z pohledu toho, co se na finančních trzích odehrálo.

Začátek roku byl ještě ve znamení nadějných vyhlídek ohledně růstu světové ekonomiky a nic nenasvědčovalo tomu, že by se to mělo změnit. Z Číny však už v té době přicházely informace o šířící se nákaze Covid-19.

A byla to právě světem se šířící pandemie koronaviru, která silně zasáhla do vývoje na trzích. Světové akciové indexy poklesly během února a března až o 30 % a mnozí investoři vytušili jedinečnou příležitost. Někteří však takto velké výkyvy neustáli a své investiční pozice uzavírali.

A právě kolísání cen na finančních trzích je něco, s čím musí investoři počítat. Patří to k náladám, kterými trhy prochází. Dlouhodobý charakter trhu však bývá spíše růstový. V dlouhodobém horizontu dokáže trh trpělivé investory odměnit.

Abychom mohli více přiblížit, jak čas pracuje ve prospěch investorů, spočítali jsme průměrné výnosy akciových, dluhopisových a smíšených fondů v nabídce banky za jednotlivá období do 7. 10. 2020 a výsledné hodnoty jsme zanesli do grafu. Seznam fondů, které byly podkladem pro výpočet, uvádíme níže.

Z grafu jsou zřejmé dvě věci – akciové fondy mají vyšší průměrný výnos než fondy smíšené a dluhopisové (což bychom také očekávali). Zajímavější je ale skutečnost, že existuje zásadní rozdíl ve výnosnosti krátkodobé (do jednoho roku) a té dlouhodobé. Ačkoli jsou fondy v průměru od začátku roku zhruba na svém (i když ještě v březnu byly se záporným výnosem), tak v dlouhém období 5 let dosáhly zajímavého zhodnocení (4,5 % u akciových fondů a 2,4 % u dluhopisových fondů).

Výnosnost fondů ukazuje, jak je čas v investicích důležitý. Krátkodobé výkyvy nás budou na trzích provázet dále a v investování se jim nelze úplně vyhnout. Dlouhodobé investory, kteří vidí za horizont 5 a více let, však čas umí obvykle odměnit možností vyššího zhodnocení.

Upozornění:

Výpočty provedla Equa bank a.s. k datu 7. 10. 2020. Výnosnost fondů nezahrnuje vliv vstupních poplatků. Výnos od začátku roku počítán od 31. 12. 2019, výnos za 1 rok počítán od 6. 10. 2019, výnos za 3 roky počítán od 6. 10. 2017 a výnos za 5 let počítán od 6. 10. 2015.

Minulá výkonnost investičních nástrojů nezaručuje výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. S investičními nástroji a investicemi jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní investované částky.

Seznam fondů, které byly použity pro účely výpočtu průměrných výnosů:

Akciové fondy: LU0979392767, LU1213835512, LU0979392841, LU1961889083, LU0979392924, LU1400167216, LU0429746091, LU0799821219, LU0405488742, LU0295015134, LU0295015480, LU1542713687, LU0082087353, LU0429745879, LU2033393641, LU0405488825, LU1458425730, LU1789409619, LU0823401228, LU0823434310, LU1022403593, LU1956131848.

Dluhopisové fondy: LU0979393146, LU1114574418, LU1692483032, LU2007298628, LU0989573752, LU0082087437, LU1022391483, LU1022394073, LU0823394423, LU2027600233, LU2020654062.

Smíšené fondy: LU1322385888, LU1087785041, LU0405489047, LU0405489120.